Prikazano 1-100 od 676 zapisa
Pogled na brdo
Pogled na brdo "Vela Glava".
1
Kamara - bunja.
Kamara - bunja.
2
Ognjište u kući.
Ognjište u kući.
3
Kazivač Stipan Barbarić.
Kazivač Stipan Barbarić.
4
Seoska arhitektura.
Seoska arhitektura.
5
Seoska arhitektura.
Seoska arhitektura.
6
Trim - sklonište za težake.
Trim - sklonište za težake.
7
Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj
Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj "Haračića dvora".
8
Kazivačica Anica Beroš.
Kazivačica Anica Beroš.
9
Kazivačica Marija Beroš.
Kazivačica Marija Beroš.
10
"Vela Glava"
11
Crkvica.
Crkvica.
12
Crkvica.
Crkvica.
13
Haračića dvori.
Haračića dvori.
14
Detalj sela.
Detalj sela.
15
Detalj sela.
Detalj sela.
16
Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent  INU.
Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent INU.
17
Masline i pogled na selo.
Masline i pogled na selo.
18
Kazivač Ivan Kuzmičić.
Kazivač Ivan Kuzmičić.
19
Kazivačica Petra Zaninović.
Kazivačica Petra Zaninović.
20
Hvarski pejsaž.
Hvarski pejsaž.
21
Štale.
Štale.
22
Kazivač Srkoj Jure sa ženom.
Kazivač Srkoj Jure sa ženom.
23
Crkvica Sv. Lucije.
Crkvica Sv. Lucije.
24
Kazivač Visković Josip.
Kazivač Visković Josip.
25
Kazivačica Neđeljka Šeputić.
Kazivačica Neđeljka Šeputić.
26
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Djevojke u novom tipu narodne nošnje šetaju na derneku.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Djevojke u novom tipu narodne nošnje šetaju na derneku.
27
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje "grotulja" ("grđulja") na derneku u Otoku.
28
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje "grotulja" ("grđulja") na derneku u Otoku.
29
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje "grotulja" ("grđulja") na derneku u Otoku.
30
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje "grotulja" ("grđulja") na derneku u Otoku.
31
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Djevojke na derneku.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Djevojke na derneku.
32
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na selo Otok.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na selo Otok.
33
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodaja
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodaja "grotulja" i voća na derneku u Otoku.
34
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodaja
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodaja "grotulja" i voća na derneku u Otoku.
35
Folklor Sinjske krajine, 1965.: Žene idu iz crkve. Dernek u Otoku.
Folklor Sinjske krajine, 1965.: Žene idu iz crkve. Dernek u Otoku.
36
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Duje Bešker, guslar i kazivač pjesama - selo Dicmo.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Duje Bešker, guslar i kazivač pjesama - selo Dicmo.
37
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Duje Bešker.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Duje Bešker.
38
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač D. Beškera i zapisivač M. Bošković-Stulli.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač D. Beškera i zapisivač M. Bošković-Stulli.
39
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Gusle Duje Beškera.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Gusle Duje Beškera.
40
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kuća u Dicmu.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kuća u Dicmu.
41
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Dicmo.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Dicmo.
42
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
43
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
44
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan
45
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan iz Hrvaca
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan iz Hrvaca
46
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Dernek u Otoku.
47
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
48
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
49
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
50
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Mojanku
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Mojanku
51
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Sinj
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Sinj
52
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Šinka Pavić.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Šinka Pavić.
53
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
54
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Žene iz okolice Sinja na tjednom sajmu u Sinju
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Žene iz okolice Sinja na tjednom sajmu u Sinju
55
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
56
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ane Sikirica
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ane Sikirica
57
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Marija Sikirica s dvije žene runi kukuruz
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Marija Sikirica s dvije žene runi kukuruz
58
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Marija Sikirica s jednom ženom rune kukuruz
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Marija Sikirica s jednom ženom rune kukuruz
59
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Vice Grubišić pjeva
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Vice Grubišić pjeva "iz knjige".
60
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Snaha Nikole Sikirice s djetetom
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Snaha Nikole Sikirice s djetetom
61
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Sušenje kukuruza
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Sušenje kukuruza
62
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Nikola Sikirica
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Nikola Sikirica
63
Maja Bošković-Stulli, Ingeborg Weber-Kellermann, Gisella Schneidewind, Selestiano Lo Nigro.
Maja Bošković-Stulli, Ingeborg Weber-Kellermann, Gisella Schneidewind, Selestiano Lo Nigro.
64
Maja Bošković-Stulli, S. Thompson i Matičetov.
Maja Bošković-Stulli, S. Thompson i Matičetov.
65
Maja Bošković-Stulli i Viktor Gusev (Kongres SUFJ u Novom Vinodolskom).
Maja Bošković-Stulli i Viktor Gusev (Kongres SUFJ u Novom Vinodolskom).
66
Pjesme i priče iz Lomnice, 1963.: Komušanje kukuruza. Kazivač Stjepan Stepanić (čuvar u Muzeju Turopolja), istraživačica Maja Bošković-Stulli i ukućani.
Pjesme i priče iz Lomnice, 1963.: Komušanje kukuruza. Kazivač Stjepan Stepanić (čuvar u Muzeju Turopolja), istraživačica Maja Bošković-Stulli i ukućani.
67
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Učitelj Andrija Kuljiš (1849. - 1916.)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Učitelj Andrija Kuljiš (1849. - 1916.)
68
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Cvito Dulčić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Cvito Dulčić
69
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Mandićeva teza (?)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Mandićeva teza (?)
70
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Vapnenica (krečana)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Vapnenica (krečana)
71
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Vapnenica (krečana)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Vapnenica (krečana)
72
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Hailov dimnjak
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Hailov dimnjak
73
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Šimićev dimnjak
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Šimićev dimnjak
74
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Dimnjak na kući Perinića
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Dimnjak na kući Perinića
75
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Dimnjaci. Crikovna peć
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Dimnjaci. Crikovna peć
76
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Vavetova kuća - najstarija u selu
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Vavetova kuća - najstarija u selu
77
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Panorama Mancirova
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Panorama Mancirova
78
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Učitelj Ivan Krstitelj Novak
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Učitelj Ivan Krstitelj Novak
80
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kalina - prva javna cisterna sagrađena 1874. inicijativom župnika Jurja Plančića i mještana
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kalina - prva javna cisterna sagrađena 1874. inicijativom župnika Jurja Plančića i mještana
82
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Reljefi na kući Prošperin - detalj.
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Reljefi na kući Prošperin - detalj.
84
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Oblici kruha na kući u vremenu od 1850. - 1870.
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Oblici kruha na kući u vremenu od 1850. - 1870.
85
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Mare Damjanić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Mare Damjanić
87
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Panorama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Panorama
88
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Panorama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Panorama
89
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.:
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: "Meje" kod Vrboske
90
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Lušić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Lušić
91
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Margarita Bulatović
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Margarita Bulatović
92
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
93
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Vranković
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Vranković
94
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Grgičević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Grgičević
95
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Etnografska zbirka u Hektorovićevu tvrdlju. Kamen od uroka
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Etnografska zbirka u Hektorovićevu tvrdlju. Kamen od uroka
96
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Poklopacmornarske škrinje s prikazom neke napoleonske bitke (galerija slika)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Poklopacmornarske škrinje s prikazom neke napoleonske bitke (galerija slika)
97
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Vica Kovačević s unukama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Vica Kovačević s unukama
98
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač, kapetan jedrenjaka Ante Dragičević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač, kapetan jedrenjaka Ante Dragičević
99
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Visko Pajina
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Visko Pajina
100