Folklorna građa okolice Labina, 1952.
Folklorna građa okolice Labina, 1952.