Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan