Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Mare Damjanić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Mare Damjanić