Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kuća u Dicmu.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kuća u Dicmu.