Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj "Haračića dvora".
Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj "Haračića dvora".