Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća "Prošperin" sada prodavaonica opz.(?) Kuću gradio Miličić Prošper - Prošperin, povratnik iz SAD-a. Građeno oko 1870. Prva "modernija" trgovina u selu. Jedina vrata na koljeno na katu dugo godina čitaonica i seoska knjižnica
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća "Prošperin" sada prodavaonica opz.(?) Kuću gradio Miličić Prošper - Prošperin, povratnik iz SAD-a. Građeno oko 1870. Prva "modernija" trgovina u selu. Jedina vrata na koljeno na katu dugo godina čitaonica i seoska knjižnica