Trim - sklonište za težake.
Trim - sklonište za težake.