Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća Jurja Miličića, pk. Ivana Šare. Prirodna boksitno kalcitna nakupina u obliku mačke, nađena prilikom sađenja vinograda i uzidana u kuću
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća Jurja Miličića, pk. Ivana Šare. Prirodna boksitno kalcitna nakupina u obliku mačke, nađena prilikom sađenja vinograda i uzidana u kuću