Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent INU.
Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent  INU.