Prikazano 61-90 od 218 zapisa
Folklorna glazba u Dubrovniku i okolici, 1953.
Folklorna glazba u Dubrovniku i okolici, 1953.
61
Smotra folklora u Baški na otoku Krku, 1954.
Smotra folklora u Baški na otoku Krku, 1954.
62
Vakorec Josef (Vincek) svira svoje omiljene pjesme
Vakorec Josef (Vincek) svira svoje omiljene pjesme
63
1. Folklorna glazba dubrovačkog područja 1962.; 2. Folklorna glazba u Međimurju 1960. i 1961.
1. Folklorna glazba dubrovačkog područja 1962.; 2. Folklorna glazba u Međimurju 1960. i 1961.
64
Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961.
Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961.
65
Mađarske narodne pjesme u Hrastinu (Slavonija), 1957.
Mađarske narodne pjesme u Hrastinu (Slavonija), 1957.
67
Duži komentar dr. Žganca o pjevaču Đuri Šafraniću
Duži komentar dr. Žganca o pjevaču Đuri Šafraniću
69
1. Folklorna glazba u Međimurju 1960. i 1961.; 2. Mađarske narodne pjesme u Korođu (Slavonija), 1957.
1. Folklorna glazba u Međimurju 1960. i 1961.; 2. Mađarske narodne pjesme u Korođu (Slavonija), 1957.
70
Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961.; Folklorna glazba u Gradišću (Austrija).
Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961.; Folklorna glazba u Gradišću (Austrija).
71
1) Folklorna glazba u Međimurju 1959.; 2) Mallorca dances, 3) Švicarska narodna muzika.
1) Folklorna glazba u Međimurju 1959.; 2) Mallorca dances, 3) Švicarska narodna muzika.
74
Folklorna glazba Poljica, 1959.
Folklorna glazba Poljica, 1959.
75
Folklorna glazba Poljica, 1959.
Folklorna glazba Poljica, 1959.
76
Folklorna glazba u Budimpešti, 1958.
Folklorna glazba u Budimpešti, 1958.
77
Glina. Lukavec. Borovo. Nin.
Glina. Lukavec. Borovo. Nin.
78
Kazivanje dr. V. Žganca o snimanju
Kazivanje dr. V. Žganca o snimanju
79
1) Folklorna glazba u Međimurju 1952.; 2) Smotra u Zagrebu, 1954.
1) Folklorna glazba u Međimurju 1952.; 2) Smotra u Zagrebu, 1954.
80
Folklorna glazba u Međimurju, 1952.
Folklorna glazba u Međimurju, 1952.
81
Smotra folklora u Otočcu, 1955.
Smotra folklora u Otočcu, 1955.
82
Folklorna glazba u Međimurju, 1954.
Folklorna glazba u Međimurju, 1954.
83
Folklorna  glazba - otok Krk, 1955.
Folklorna glazba - otok Krk, 1955.
84
Folklorna  glazba - otok Krk, 1955.
Folklorna glazba - otok Krk, 1955.
85
Folklorna  glazba - Novi Vinodolski, 1956.
Folklorna glazba - Novi Vinodolski, 1956.
87
Folklorna glazba otoka Krka (Vrbnik, Dobrinj),  1955. i Novi Vinodolski 1956.
Folklorna glazba otoka Krka (Vrbnik, Dobrinj), 1955. i Novi Vinodolski 1956.
88
Pjevači iz Nina. Snimljeno u Zagrebu 1953.
Pjevači iz Nina. Snimljeno u Zagrebu 1953.
89