Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961.; Folklorna glazba u Gradišću (Austrija).
Smotra u Novoj Kapeli (Slavonija), 1961.; Folklorna glazba u Gradišću (Austrija).