Folklorna glazba u Međimurju, 1952.
Folklorna glazba u Međimurju, 1952.