1. Pounje i Banija; Folklorna građa, 1959.; 2. Međimurje; 3. Donje Sitno, Poljica.
1. Pounje i Banija; Folklorna građa, 1959.; 2. Međimurje; 3. Donje Sitno, Poljica.