Mađarske narodne pjesme u Hrastinu (Slavonija), 1957.
Mađarske narodne pjesme u Hrastinu (Slavonija), 1957.