Prikazano 271-300 od 676 zapisa
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Katica Pavić i Ivan Birtić
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Katica Pavić i Ivan Birtić
271
Maja Bošković-Stulli i Nikola Bonifačić Rožin snimaju na terenu - komušanje kukuruza
Maja Bošković-Stulli i Nikola Bonifačić Rožin snimaju na terenu - komušanje kukuruza
272
Kazivačica Desanka Čuić - Kačar
Kazivačica Desanka Čuić - Kačar
273
Petar Bobić Veliki u narodnoj nošnji.
Petar Bobić Veliki u narodnoj nošnji.
275
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.
276
Folklorna građa hrvatskih sela u Slovačkoj: Devinska Nova Ves, Čunovo, Jarovce, Hrvatski Grob 1966.
Folklorna građa hrvatskih sela u Slovačkoj: Devinska Nova Ves, Čunovo, Jarovce, Hrvatski Grob 1966.
277
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz okolice Vrbovskog, 1953.
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz okolice Vrbovskog, 1953.
278
Narodne pjesme, običaji, priče, predaje i drugo iz Konavala, 1954,
Narodne pjesme, običaji, priče, predaje i drugo iz Konavala, 1954,
279
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz Banije, 1, 1954,
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz Banije, 1, 1954,
280
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955.
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955.
281
Narodne priče iz sela Maja (Banija 2), 1955.
Narodne priče iz sela Maja (Banija 2), 1955.
282
Folklorna građa iz istarskog crnogorskog sela Peroj, 1954.
Folklorna građa iz istarskog crnogorskog sela Peroj, 1954.
283
Folklorna građa okolice Labina, 1952.
Folklorna građa okolice Labina, 1952.
284
Folklorna građa iz okolice Buja, 1952.
Folklorna građa iz okolice Buja, 1952.
285
Narodne priče, pjesme i praznovjerja okolice Poreča i Rovinja / folklorna građa /
Narodne priče, pjesme i praznovjerja okolice Poreča i Rovinja / folklorna građa /
286
Folklorna građa s Pelješca i Neretve, 1956.
Folklorna građa s Pelješca i Neretve, 1956.
287
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.
288
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.
289
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.
290
Folklorna građa iz okolice Kostajnice, 1960.
Folklorna građa iz okolice Kostajnice, 1960.
291
Opis rukopisa narodnih umotvorina u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu, 1952.
Opis rukopisa narodnih umotvorina u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu, 1952.
292
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, 1963.
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, 1963.
293
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965., sv. I.- III.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965., sv. I.- III.
294
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.
295
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara: 1966. sv. II. (3.dio)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara: 1966. sv. II. (3.dio)
296
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1966.: sv. II. (1. dio)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1966.: sv. II. (1. dio)
297
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1965.: sv. I. (2. dio)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1965.: sv. I. (2. dio)
298
Folklorna građa okolice Pazina, 1953.
Folklorna građa okolice Pazina, 1953.
299
Narodne pjesme, pripovijetke i običaji iz okolice Šibenika i Drniša, 1952.
Narodne pjesme, pripovijetke i običaji iz okolice Šibenika i Drniša, 1952.
300