Prikazano 181-210 od 676 zapisa
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivačica Stana Lončar
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivačica Stana Lončar
181
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Tode Vucelja
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Tode Vucelja
182
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Niko Vugdelija
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Niko Vugdelija
183
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Ivan Vrbatović
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Ivan Vrbatović
184
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Ante Prnjak kraj kamenog kokošinjca
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Ante Prnjak kraj kamenog kokošinjca
185
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Paško Čule
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivač Paško Čule
186
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivačica Cvite Prnjak
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kazivačica Cvite Prnjak
187
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Djevojčice plešu kolo
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Djevojčice plešu kolo "po četiri".
188
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kuća Mate Ćule na kojoj se postavlja krov, okićena košuljom, maramom, čarapama i kolačem
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kuća Mate Ćule na kojoj se postavlja krov, okićena košuljom, maramom, čarapama i kolačem
189
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.:
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: "Kužina" pokrivena slamom
190
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Sajam u Drnišu
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Sajam u Drnišu
191
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kuće i polje u Kljakama
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.: Kuće i polje u Kljakama
192
Poklade u Kastavštini, 1984.: Zvončari i maškare - Maja Bošković - Stulli sa zvončarima
Poklade u Kastavštini, 1984.: Zvončari i maškare - Maja Bošković - Stulli sa zvončarima
193
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Milka Vratan
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Milka Vratan
194
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Panorama Donji Javoranj
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Panorama Donji Javoranj
195
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivačica Petruša Vojnović
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivačica Petruša Vojnović
196
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivačica Soja Novaković
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivačica Soja Novaković
197
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivačica Manda Bogunović
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivačica Manda Bogunović
198
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Dušan Jarić
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Dušan Jarić
199
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Tomica Vojnović
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Tomica Vojnović
200
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Mileša Ćuk sa ženom
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Mileša Ćuk sa ženom
201
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Ćele-kula u Nišu
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Ćele-kula u Nišu
202
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Stijene Misije nad izvorom Zrmanje
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Stijene Misije nad izvorom Zrmanje
203
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Izvor Zrmanje
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Izvor Zrmanje
204
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Brdo kraj Palanke s ruševinama Zvonigrada
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Brdo kraj Palanke s ruševinama Zvonigrada
205
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Sjenica za ovce
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Sjenica za ovce
206
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Blizu izvora rijeke Zrmanje
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Blizu izvora rijeke Zrmanje
207
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kuća
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kuća
208
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović
209
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović i njegova obitelj
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović i njegova obitelj
210