Prikazano 91-120 od 676 zapisa
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Lušić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Lušić
91
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Margarita Bulatović
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Margarita Bulatović
92
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
93
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Vranković
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Marin Vranković
94
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Grgičević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Grgičević
95
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Etnografska zbirka u Hektorovićevu tvrdlju. Kamen od uroka
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Etnografska zbirka u Hektorovićevu tvrdlju. Kamen od uroka
96
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Poklopacmornarske škrinje s prikazom neke napoleonske bitke (galerija slika)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Poklopacmornarske škrinje s prikazom neke napoleonske bitke (galerija slika)
97
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Vica Kovačević s unukama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Vica Kovačević s unukama
98
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač, kapetan jedrenjaka Ante Dragičević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač, kapetan jedrenjaka Ante Dragičević
99
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Visko Pajina
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Visko Pajina
100
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Žena s djetetom
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Žena s djetetom
101
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Šima Miloš u Hektorovićevu tvrdlju
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Šima Miloš u Hektorovićevu tvrdlju
102
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. I.-II., 1965, 1966.: Kazivači Jure i Nina Tudor
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. I.-II., 1965, 1966.: Kazivači Jure i Nina Tudor
103
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
104
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
105
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Miho Marušić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Miho Marušić
106
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Mihovilčević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Mihovilčević
107
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća na kojoj je graditelj Juraj Mure načinio portret sebe, žene i oca
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća na kojoj je graditelj Juraj Mure načinio portret sebe, žene i oca
108
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
109
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Mjesto
110
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
111
Žena kazivača Vinka Šoštarića.
Žena kazivača Vinka Šoštarića.
112
Kazivač Vinko Šoštarić.
Kazivač Vinko Šoštarić.
113
Panorama.
Panorama.
114
Panorama.
Panorama.
115
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
116
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Joza Barbir i njezina kći Jurka Jerković
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Joza Barbir i njezina kći Jurka Jerković
117
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Anica Jerković
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Anica Jerković
118
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Tada Brljević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Tada Brljević
119
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Štala
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Štala
120