Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Miho Marušić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Miho Marušić