Prikazano 151-180 od 643 zapisa
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivači Jele i Baldo Vidak.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivači Jele i Baldo Vidak.
151
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Pejsaž.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Pejsaž.
152
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Stari grad
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Stari grad "Soko".
153
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivač Gajo Primić.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivač Gajo Primić.
156
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Pogled na selo Dunave.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Pogled na selo Dunave.
157
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivačica Nike Bupić.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivačica Nike Bupić.
160
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.:
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: "Mlinica od maslina".
161
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivačica Luce Šemeš.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kazivačica Luce Šemeš.
162
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kuće u selu Pridvorje.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Kuće u selu Pridvorje.
165
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Stećak u selu Pridvorje.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Stećak u selu Pridvorje.
166
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Knežev dvor.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.: Knežev dvor.
170