Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955.
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955.