Folklorna građa s Pelješca i Neretve, 1956.
Folklorna građa s Pelješca i Neretve, 1956.