Probrano po: hrvatski
Prikazano 151-200 od 12388 zapisa
Venček na glavci ma, skida se kitica - svadbena (fragment) i razgovor o njoj
Venček na glavci ma, skida se kitica - svadbena (fragment) i razgovor o njoj
151
Nastavak kazivanja o sviranju na svadbi
Nastavak kazivanja o sviranju na svadbi
152
Kazivanje o sviranju muzikaša na svadbi i repertoaru
Kazivanje o sviranju muzikaša na svadbi i repertoaru
153
Kazivanje kako je sinove učio svirati, prvo tamburicu
Kazivanje kako je sinove učio svirati, prvo tamburicu
154
Kazivanje o sviranju u vatrogasnoj glazbi u Donjoj Stubici
Kazivanje o sviranju u vatrogasnoj glazbi u Donjoj Stubici
155
Kazivanje o repertoaru; marševi, plesna glazba
Kazivanje o repertoaru; marševi, plesna glazba
156
Kazivanje o sviranju na violini, po sluhu i po notama
Kazivanje o sviranju na violini, po sluhu i po notama
157
Kazivanje kako je naučio svirati tamburicu; o sviranju u tamburaškom sastavu
Kazivanje kako je naučio svirati tamburicu; o sviranju u tamburaškom sastavu
158
Šaljivi, neobični odgovori na obična pitanja
Šaljivi, neobični odgovori na obična pitanja
160
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
161
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
162
Jedna nazdravica na svadbi - Dragi moji poslušajci, dignite vuha kak i zajci
Jedna nazdravica na svadbi - Dragi moji poslušajci, dignite vuha kak i zajci
163
Kazivanje pjesme Moja draga v belom gradu, za nju dobro znam
Kazivanje pjesme Moja draga v belom gradu, za nju dobro znam
164
Kazivanje još jedne šale - zagonetke
Kazivanje još jedne šale - zagonetke
165
Kazivanje jedne šale
Kazivanje jedne šale
166
Pokušak pjevanja pjesme Imao sam žene dvije
Pokušak pjevanja pjesme Imao sam žene dvije
167
Kazivanje pjesme o udovcu i udovici - Imao sam žene dvije
Kazivanje pjesme o udovcu i udovici - Imao sam žene dvije
168
Kam si snešica hodila
Kam si snešica hodila
169
Kazivanje o svadbenim pjesmama i fragmenti tekstova
Kazivanje o svadbenim pjesmama i fragmenti tekstova
170
I tenka deklica zorju snovala
I tenka deklica zorju snovala
171
Ćuk sedi, ćuk sedi, na borove svrži
Ćuk sedi, ćuk sedi, na borove svrži
172
Išel budem kletici, zel si budem torbicu
Išel budem kletici, zel si budem torbicu
173
Goji majka deset djevojaka
Goji majka deset djevojaka
174
Došla doba, došla doba da idemo doma
Došla doba, došla doba da idemo doma
175
Pod javorom gdje moj dragi spava
Pod javorom gdje moj dragi spava
176
Od kud si dekle ti doma
Od kud si dekle ti doma
177
Lani sam se oženijo
Lani sam se oženijo
178
Komar z muhu pleše
Komar z muhu pleše
179
Razgovor i dogovor o pjevanju
Razgovor i dogovor o pjevanju
180
Lepa ti je gora zelena
Lepa ti je gora zelena
181
Razgovor i dogovor o pjevanju
Razgovor i dogovor o pjevanju
182
Križ nam stoji u polju
Križ nam stoji u polju
183
Na tom mladom letu, veselimo se
Na tom mladom letu, veselimo se
184
O sveta tri kralja, o blažen vaš dan
O sveta tri kralja, o blažen vaš dan
185
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
186
Kazivanje o svadbi, tamburašima; pjesma Sviraj Jovice, mađarski cigane
Kazivanje o svadbi, tamburašima; pjesma Sviraj Jovice, mađarski cigane
187
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
188
I jesu nam doma japica, mi vam nosimo mali dar
I jesu nam doma japica, mi vam nosimo mali dar
189
Večerna rosa j' padala
Večerna rosa j' padala
190
Sunce je nisko, niže zahaja
Sunce je nisko, niže zahaja
191
Dele, dele, sončece po tom malom kolenko
Dele, dele, sončece po tom malom kolenko
192
Kazivanje o pjevanju; fragmenti tekstova pjesama koje će pjevati
Kazivanje o pjevanju; fragmenti tekstova pjesama koje će pjevati
193
Čelice lete najviš' pod nebo
Čelice lete najviš' pod nebo
194
Kazivanje o pjevanju žetelačkih pjesama
Kazivanje o pjevanju žetelačkih pjesama
195
Da bi nam Jana obeda dala
Da bi nam Jana obeda dala
196
I duknula djevojka s kamenca
I duknula djevojka s kamenca
197
198
Gore, gore sončece po to malom koleku
Gore, gore sončece po to malom koleku
199
Ljepi Ivo konja jaše, za njim Mara rupcem maše
Ljepi Ivo konja jaše, za njim Mara rupcem maše
200