Godišnji skup IEF-a: Izazovi (istraživanja) tradicije, Zagreb, 18. - 19. 12. 2019.: Panel Nova istraživanja u etnomuzikologiji i treća sesija, 18. 12. 2019.
Godišnji skup IEF-a: Izazovi (istraživanja) tradicije, Zagreb, 18. - 19. 12. 2019.: Panel Nova istraživanja u etnomuzikologiji i treća sesija, 18. 12. 2019.