Godišnji skup IEF-a: Izazovi (istraživanja) tradicije, Zagreb, 18. - 19. 12. 2019.: Panel Strah i (istraživačke) tradicije (panel je organiziran u okviru projekta HRZZ Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti), 18. 12. 2019.
Godišnji skup IEF-a: Izazovi (istraživanja) tradicije, Zagreb, 18. - 19. 12. 2019.: Panel Strah i (istraživačke) tradicije (panel je organiziran u okviru projekta HRZZ Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti), 18. 12. 2019.