Andrija Štampar - "Borba protiv bolesti putem filma 1. i 2., 1934."
Andrija Štampar - "Borba protiv bolesti putem filma 1. i 2., 1934."