Prikazano 1-30 od 390 zapisa
Pogled na brdo
Pogled na brdo "Vela Glava".
1
Kamara - bunja.
Kamara - bunja.
2
Ognjište u kući.
Ognjište u kući.
3
Kazivač Stipan Barbarić.
Kazivač Stipan Barbarić.
4
Seoska arhitektura.
Seoska arhitektura.
5
Seoska arhitektura.
Seoska arhitektura.
6
Trim - sklonište za težake.
Trim - sklonište za težake.
7
Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj
Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj "Haračića dvora".
8
Kazivačica Anica Beroš.
Kazivačica Anica Beroš.
9
Kazivačica Marija Beroš.
Kazivačica Marija Beroš.
10
"Vela Glava"
11
Crkvica.
Crkvica.
12
Crkvica.
Crkvica.
13
Haračića dvori.
Haračića dvori.
14
Detalj sela.
Detalj sela.
15
Detalj sela.
Detalj sela.
16
Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent  INU.
Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent INU.
17
Masline i pogled na selo.
Masline i pogled na selo.
18
Kazivač Ivan Kuzmičić.
Kazivač Ivan Kuzmičić.
19
Kazivačica Petra Zaninović.
Kazivačica Petra Zaninović.
20
Hvarski pejsaž.
Hvarski pejsaž.
21
Štale.
Štale.
22
Kazivač Srkoj Jure sa ženom.
Kazivač Srkoj Jure sa ženom.
23
Crkvica Sv. Lucije.
Crkvica Sv. Lucije.
24
Kazivač Visković Josip.
Kazivač Visković Josip.
25
Kazivačica Neđeljka Šeputić.
Kazivačica Neđeljka Šeputić.
26
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Djevojke u novom tipu narodne nošnje šetaju na derneku.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Djevojke u novom tipu narodne nošnje šetaju na derneku.
27
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje "grotulja" ("grđulja") na derneku u Otoku.
28
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje "grotulja" ("grđulja") na derneku u Otoku.
29
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Prodavanje "grotulja" ("grđulja") na derneku u Otoku.
30