Probrano po: hrvatski
Prikazano 151-180 od 12151 zapisa
Najava; Jabuka se Janku moli
Najava; Jabuka se Janku moli
151
Najava; Ružmarinac moj zeleni
Najava; Ružmarinac moj zeleni
152
Najava; Junak i divojka
Najava; Junak i divojka
153
Najava; Zazrela je šenica bjelica
Najava; Zazrela je šenica bjelica
154
Najava; Ćera sam jia rudu
Najava; Ćera sam jia rudu
155
Najava; Ča govori tvoja majka stara – varijanta
Najava; Ča govori tvoja majka stara – varijanta
156
Najava; Zelen bore, da bi osušio
Najava; Zelen bore, da bi osušio
157
Najava; Popet ću se na planinu - varijanta, fragment
Najava; Popet ću se na planinu - varijanta, fragment
159
Ružmarinac moj, zeleni
Ružmarinac moj, zeleni
160
Oj ti moja lipa namurana – var.
Oj ti moja lipa namurana – var.
161
Procvale su rože i fijole
Procvale su rože i fijole
162
Procvale su rože i fijole
Procvale su rože i fijole
163
O jesenske one noći
O jesenske one noći
164
Mogla si se šetati
Mogla si se šetati
165
Zaspala je Jelica
Zaspala je Jelica
166
Cveće mi polje pokrilo
Cveće mi polje pokrilo
167
Na rastanku moja
Na rastanku moja
168
Cvetje moje, rada bih te brala – var.
Cvetje moje, rada bih te brala – var.
169
Plovi mi plovi, moj brode
Plovi mi plovi, moj brode
170
Cvetje moje, rada bih te brala
Cvetje moje, rada bih te brala
171
Spropuhnuja tih je vjetar
Spropuhnuja tih je vjetar
172
Tri naranče, mala
Tri naranče, mala
173
Plovi mi, plovi, brode moj
Plovi mi, plovi, brode moj
174
Zora rudi
Zora rudi
175
Najava; Sve spod mi Raklja
Najava; Sve spod mi Raklja
176