Prikazano 201-300 od 676 zapisa
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Mileša Ćuk sa ženom
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Mileša Ćuk sa ženom
201
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Ćele-kula u Nišu
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Ćele-kula u Nišu
202
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Stijene Misije nad izvorom Zrmanje
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Stijene Misije nad izvorom Zrmanje
203
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Izvor Zrmanje
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Izvor Zrmanje
204
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Brdo kraj Palanke s ruševinama Zvonigrada
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Brdo kraj Palanke s ruševinama Zvonigrada
205
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Sjenica za ovce
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Sjenica za ovce
206
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Blizu izvora rijeke Zrmanje
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Blizu izvora rijeke Zrmanje
207
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kuća
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kuća
208
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović
209
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović i njegova obitelj
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Dragan Januzović i njegova obitelj
210
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Pripovjedačice sestre Evica Đemić i Marija Bodlović
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Pripovjedačice sestre Evica Đemić i Marija Bodlović
211
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.:
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: "Pijac"
212
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kuća Mite Đurića
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kuća Mite Đurića
213
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Ilija Januzović, otac pripovjedačice Zagorke Januzović
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Ilija Januzović, otac pripovjedačice Zagorke Januzović
214
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kuća i roditelji pripovjedačice Zagorke Januzović
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kuća i roditelji pripovjedačice Zagorke Januzović
215
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Pripovjedačica Ana Eror
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Pripovjedačica Ana Eror
216
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Vasilija Korizma
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Vasilija Korizma
217
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Janja Opačić
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Janja Opačić "grebe na keten"
218
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Pjevačica Bara Brkić
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Pjevačica Bara Brkić
219
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Zagorka Januzović
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Zagorka Januzović
220
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Zagorka Januzović
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Zagorka Januzović
221
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Evica Dabić
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Evica Dabić
222
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Jovanka Čolak
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivačica Jovanka Čolak
223
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Stevan Miodrag
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Kazivač Stevan Miodrag
224
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Mirko i Adam Januzović pjevaju
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Mirko i Adam Januzović pjevaju
225
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Seoska staja
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Seoska staja
226
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Seoska ulica
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.: Seoska ulica
227
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović pripovijeda
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović pripovijeda
228
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ilija Grgačević, pripovjedač
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ilija Grgačević, pripovjedač
229
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Evica Knežević, kazivačica
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Evica Knežević, kazivačica
230
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Tomo Knežević, Evica, Baja i njihova pomoćnica Dragica Jeftić
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Tomo Knežević, Evica, Baja i njihova pomoćnica Dragica Jeftić
231
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Tomo i Evica Knežević
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Tomo i Evica Knežević
232
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Barica Jovanović, ciganka, pripovjedačica, s porodicom
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Barica Jovanović, ciganka, pripovjedačica, s porodicom
233
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović pripovijeda:
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović pripovijeda: "...otvori oči i pogleda; u tome grmu sjedi djevojka sa zlatnom kosom".
234
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović, pripovijedač, pravi
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović, pripovijedač, pravi "mašćenicu" pokraj svoje poljske kolibe
235
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović pokraj svoje poljske
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Stipa Lović pokraj svoje poljske "kolebe"
236
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac, žena i dijete u narodnim nošnjama
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac, žena i dijete u narodnim nošnjama
237
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženske narodne nošnje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženske narodne nošnje
238
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Narodna nošnja
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Narodna nošnja
239
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac i djevojčica u narodnoj nošnji
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac i djevojčica u narodnoj nošnji
240
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
241
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
242
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja (straga)
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja (straga)
243
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljudi u narodnim nošnjama
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljudi u narodnim nošnjama
244
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac, žena i dijete u narodnim nošnjama
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac, žena i dijete u narodnim nošnjama
245
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac, žena i dijete u narodnim nošnjama
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muškarac, žena i dijete u narodnim nošnjama
246
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muška i ženska narodna nošnja
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Muška i ženska narodna nošnja
247
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
248
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ženska narodna nošnja
249
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Grob Ilije Stipanovića. Drveni mač i sablja.
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Grob Ilije Stipanovića. Drveni mač i sablja.
250
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.
251
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljudi u narodnoj nošnji ispred crkve
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljudi u narodnoj nošnji ispred crkve
252
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljudi u narodnoj nošnji ispred crkve
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljudi u narodnoj nošnji ispred crkve
253
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Dio ulice
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Dio ulice
254
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Seoske kuće
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Seoske kuće
255
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Arhitektura
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Arhitektura
256
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Poljska koliba Stipe Lovića.
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Poljska koliba Stipe Lovića. "Koleba" je od čerpića, a stražnji dio gdje stoji krava je od trstike
257
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
258
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
259
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
260
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
261
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
262
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
263
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
264
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
265
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
266
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
267
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
268
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: LJelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: LJelje
269
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Ljelje
270
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Katica Pavić i Ivan Birtić
Folklorna građa okolice Đakova u lipnju 1957.: Katica Pavić i Ivan Birtić
271
Maja Bošković-Stulli i Nikola Bonifačić Rožin snimaju na terenu - komušanje kukuruza
Maja Bošković-Stulli i Nikola Bonifačić Rožin snimaju na terenu - komušanje kukuruza
272
Kazivačica Desanka Čuić - Kačar
Kazivačica Desanka Čuić - Kačar
273
Petar Bobić Veliki u narodnoj nošnji.
Petar Bobić Veliki u narodnoj nošnji.
275
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.
Folklorna građa iz Konavala 2, 1961.
276
Folklorna građa hrvatskih sela u Slovačkoj: Devinska Nova Ves, Čunovo, Jarovce, Hrvatski Grob 1966.
Folklorna građa hrvatskih sela u Slovačkoj: Devinska Nova Ves, Čunovo, Jarovce, Hrvatski Grob 1966.
277
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz okolice Vrbovskog, 1953.
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz okolice Vrbovskog, 1953.
278
Narodne pjesme, običaji, priče, predaje i drugo iz Konavala, 1954,
Narodne pjesme, običaji, priče, predaje i drugo iz Konavala, 1954,
279
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz Banije, 1, 1954,
Narodne pjesme, priče, običaji i drugo iz Banije, 1, 1954,
280
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955.
Folklorna građa okolice Lovinca u Lici, 1955.
281
Narodne priče iz sela Maja (Banija 2), 1955.
Narodne priče iz sela Maja (Banija 2), 1955.
282
Folklorna građa iz istarskog crnogorskog sela Peroj, 1954.
Folklorna građa iz istarskog crnogorskog sela Peroj, 1954.
283
Folklorna građa okolice Labina, 1952.
Folklorna građa okolice Labina, 1952.
284
Folklorna građa iz okolice Buja, 1952.
Folklorna građa iz okolice Buja, 1952.
285
Narodne priče, pjesme i praznovjerja okolice Poreča i Rovinja / folklorna građa /
Narodne priče, pjesme i praznovjerja okolice Poreča i Rovinja / folklorna građa /
286
Folklorna građa s Pelješca i Neretve, 1956.
Folklorna građa s Pelješca i Neretve, 1956.
287
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.
288
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.
Folklorna građa okolice Drniša, 1958.
289
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.
Folklorna građa iz okolice Dvora na Uni (Banija), 1959.
290
Folklorna građa iz okolice Kostajnice, 1960.
Folklorna građa iz okolice Kostajnice, 1960.
291
Opis rukopisa narodnih umotvorina u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu, 1952.
Opis rukopisa narodnih umotvorina u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu, 1952.
292
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, 1963.
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, 1963.
293
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965., sv. I.- III.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965., sv. I.- III.
294
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.
295
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara: 1966. sv. II. (3.dio)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara: 1966. sv. II. (3.dio)
296
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1966.: sv. II. (1. dio)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1966.: sv. II. (1. dio)
297
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1965.: sv. I. (2. dio)
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, 1965.: sv. I. (2. dio)
298
Folklorna građa okolice Pazina, 1953.
Folklorna građa okolice Pazina, 1953.
299
Narodne pjesme, pripovijetke i običaji iz okolice Šibenika i Drniša, 1952.
Narodne pjesme, pripovijetke i običaji iz okolice Šibenika i Drniša, 1952.
300