Prikazano 101-150 od 676 zapisa
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Žena s djetetom
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Žena s djetetom
101
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Šima Miloš u Hektorovićevu tvrdlju
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivačica Šima Miloš u Hektorovićevu tvrdlju
102
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. I.-II., 1965, 1966.: Kazivači Jure i Nina Tudor
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. I.-II., 1965, 1966.: Kazivači Jure i Nina Tudor
103
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
104
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
105
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Miho Marušić
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Miho Marušić
106
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Mihovilčević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kazivač Ivan Mihovilčević
107
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća na kojoj je graditelj Juraj Mure načinio portret sebe, žene i oca
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Kuća na kojoj je graditelj Juraj Mure načinio portret sebe, žene i oca
108
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Stara peć
109
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Mjesto
110
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Pogled na mjesto
111
Žena kazivača Vinka Šoštarića.
Žena kazivača Vinka Šoštarića.
112
Kazivač Vinko Šoštarić.
Kazivač Vinko Šoštarić.
113
Panorama.
Panorama.
114
Panorama.
Panorama.
115
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
116
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Joza Barbir i njezina kći Jurka Jerković
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Joza Barbir i njezina kći Jurka Jerković
117
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Anica Jerković
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Anica Jerković
118
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Tada Brljević
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Kazivačica Tada Brljević
119
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Štala
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Štala
120
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Selo Prud i rječica Norin
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Selo Prud i rječica Norin
121
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.:
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: "Trupice" na Norinu
122
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Rječica Norin
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Rječica Norin
123
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
124
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Luka u Metkoviću
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Luka u Metkoviću
125
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s Neretve i Pelješca, 1964.: Panorama
126
Kažun
Kažun
127
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled na Otok života
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled na Otok života
128
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Put prema Hodiljama (žena na magarcu)
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Put prema Hodiljama (žena na magarcu)
129
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Dio kuće s ulazom
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Dio kuće s ulazom
130
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled s mora
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled s mora
131
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Matija Kolendić
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Matija Kolendić
132
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivač Niko Roko
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivač Niko Roko
133
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivač Niko Roko sa ženom
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivač Niko Roko sa ženom
134
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Ane Škrabo s dječakom
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Ane Škrabo s dječakom
135
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivač Ivo Glumac
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivač Ivo Glumac
136
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Panorama
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Panorama
137
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kuće
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kuće
138
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled na tvrđavu Koruna
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled na tvrđavu Koruna
139
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled s mora na zidine i mjesto
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled s mora na zidine i mjesto
140
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled na zidine
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled na zidine
141
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Niko Žile - Brko, Lujo Mlinarić i Nikica Kopanica
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Niko Žile - Brko, Lujo Mlinarić i Nikica Kopanica
142
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled iz Majkova na otoke Šipan i Mljet
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pogled iz Majkova na otoke Šipan i Mljet
143
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pejzaž
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pejzaž
144
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pejzaž
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Pejzaž
145
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Muškarac u narodnoj nošnji
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Muškarac u narodnoj nošnji
146
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Kate Ševelj
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Kate Ševelj
147
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Kate Ševelj
Narodne pjesme, pripovijetke i predaje iz Dubrovačkog primorja, rujan 1963.: Kazivačica Kate Ševelj
148
Folklorna građa iz okolice Kostajnice, 1960.: Gradnja kuće. Prilokom gradnje na kamenu temeljcu bio je žrtvovan pijetao
Folklorna građa iz okolice Kostajnice, 1960.: Gradnja kuće. Prilokom gradnje na kamenu temeljcu bio je žrtvovan pijetao
149
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Mileša Ćuk plete koš pred pojatom
Folklorna građa sa Zrmanje, 1957.: Kazivač Mileša Ćuk plete koš pred pojatom
150