Probrano po: Audio
Prikazano 1-50 od 8725 zapisa
Nastavak kazivanja o svirci i pjesmi na svadbi (
Nastavak kazivanja o svirci i pjesmi na svadbi ("gosti")
1
Venček na glavci ma, skida se kitica - svadbena (fragment) i razgovor o njoj
Venček na glavci ma, skida se kitica - svadbena (fragment) i razgovor o njoj
2
Nastavak kazivanja o sviranju na svadbi
Nastavak kazivanja o sviranju na svadbi
3
Kazivanje o sviranju muzikaša na svadbi i repertoaru
Kazivanje o sviranju muzikaša na svadbi i repertoaru
4
Kazivanje kako je sinove učio svirati, prvo tamburicu
Kazivanje kako je sinove učio svirati, prvo tamburicu
5
Kazivanje o sviranju u vatrogasnoj glazbi u Donjoj Stubici
Kazivanje o sviranju u vatrogasnoj glazbi u Donjoj Stubici
6
Kazivanje o repertoaru; marševi, plesna glazba
Kazivanje o repertoaru; marševi, plesna glazba
7
Kazivanje o sviranju na violini, po sluhu i po notama
Kazivanje o sviranju na violini, po sluhu i po notama
8
Kazivanje kako je naučio svirati tamburicu; o sviranju u tamburaškom sastavu
Kazivanje kako je naučio svirati tamburicu; o sviranju u tamburaškom sastavu
9
Šaljivi, neobični odgovori na obična pitanja
Šaljivi, neobični odgovori na obična pitanja
12
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
13
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
Šaljivo kazivanje u formi razgovora, djelomično u stihovima
14
Jedna nazdravica na svadbi - Dragi moji poslušajci, dignite vuha kak i zajci
Jedna nazdravica na svadbi - Dragi moji poslušajci, dignite vuha kak i zajci
15
Kazivanje pjesme Moja draga v belom gradu, za nju dobro znam
Kazivanje pjesme Moja draga v belom gradu, za nju dobro znam
16
Kazivanje još jedne šale - zagonetke
Kazivanje još jedne šale - zagonetke
17
Kazivanje jedne šale
Kazivanje jedne šale
18
Pokušak pjevanja pjesme Imao sam žene dvije
Pokušak pjevanja pjesme Imao sam žene dvije
19
Kazivanje pjesme o udovcu i udovici - Imao sam žene dvije
Kazivanje pjesme o udovcu i udovici - Imao sam žene dvije
20
Kam si snešica hodila
Kam si snešica hodila
21
Kazivanje o svadbenim pjesmama i fragmenti tekstova
Kazivanje o svadbenim pjesmama i fragmenti tekstova
22
I tenka deklica zorju snovala
I tenka deklica zorju snovala
23
Ćuk sedi, ćuk sedi, na borove svrži
Ćuk sedi, ćuk sedi, na borove svrži
24
Išel budem kletici, zel si budem torbicu
Išel budem kletici, zel si budem torbicu
25
Goji majka deset djevojaka
Goji majka deset djevojaka
26
Došla doba, došla doba da idemo doma
Došla doba, došla doba da idemo doma
27
Pod javorom gdje moj dragi spava
Pod javorom gdje moj dragi spava
28
Od kud si dekle ti doma
Od kud si dekle ti doma
29
Lani sam se oženijo
Lani sam se oženijo
30
Komar z muhu pleše
Komar z muhu pleše
31
Razgovor i dogovor o pjevanju
Razgovor i dogovor o pjevanju
32
Lepa ti je gora zelena
Lepa ti je gora zelena
33
Razgovor i dogovor o pjevanju
Razgovor i dogovor o pjevanju
34
Križ nam stoji u polju
Križ nam stoji u polju
35
Na tom mladom letu, veselimo se
Na tom mladom letu, veselimo se
36
O sveta tri kralja, o blažen vaš dan
O sveta tri kralja, o blažen vaš dan
37
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
38
Kazivanje o svadbi, tamburašima; pjesma Sviraj Jovice, mađarski cigane
Kazivanje o svadbi, tamburašima; pjesma Sviraj Jovice, mađarski cigane
39
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
Sveti Juraj krese kuri, joj, polje joj
40
I jesu nam doma japica, mi vam nosimo mali dar
I jesu nam doma japica, mi vam nosimo mali dar
41
Večerna rosa j' padala
Večerna rosa j' padala
42
Sunce je nisko, niže zahaja
Sunce je nisko, niže zahaja
43
Dele, dele, sončece po tom malom kolenko
Dele, dele, sončece po tom malom kolenko
44
Kazivanje o pjevanju; fragmenti tekstova pjesama koje će pjevati
Kazivanje o pjevanju; fragmenti tekstova pjesama koje će pjevati
45
Čelice lete najviš' pod nebo
Čelice lete najviš' pod nebo
46
Kazivanje o pjevanju žetelačkih pjesama
Kazivanje o pjevanju žetelačkih pjesama
47
Da bi nam Jana obeda dala
Da bi nam Jana obeda dala
48
I duknula djevojka s kamenca
I duknula djevojka s kamenca
49
50