63. Vučarska pisma, "Domaćine od kuće, evo vuka kod kuće..."
63. Vučarska pisma, "Domaćine od kuće, evo vuka kod kuće..."