Prikazano 91-120 od 396 zapisa
Šokica iz Baranje
Šokica iz Baranje
91
Miličić Vinko Sirma (u kabanici), Županja
Miličić Vinko Sirma (u kabanici), Županja
92
Groblje iza stolne crkve u Đakovu
Groblje iza stolne crkve u Đakovu
93
Đuro Baljković (portret), Dalmacija
Đuro Baljković (portret), Dalmacija
94
Jakić (portret), Obrovac
Jakić (portret), Obrovac
95
Dalmatinci (u nošnji), južni Velebit
Dalmatinci (u nošnji), južni Velebit
96
Portret starog Slavonca, Majar, Đakovo
Portret starog Slavonca, Majar, Đakovo
97
Mica Taraska, Majar, Đakovo
Mica Taraska, Majar, Đakovo
98
Slavonka, Majar, Đakovo
Slavonka, Majar, Đakovo
99
Majar Sv. Blažice, Đakovo, portret 1912. Mice Taraske
Majar Sv. Blažice, Đakovo, portret 1912. Mice Taraske
100
Zvonik, ljudi, Đakovo (dr. Marković: Dragotin (srpsko selo)
Zvonik, ljudi, Đakovo (dr. Marković: Dragotin (srpsko selo)
101
Djeca pod zvonikom, Đakovo
Djeca pod zvonikom, Đakovo
102
Majar, Đakovo, zidana kuća
Majar, Đakovo, zidana kuća
103
Dolinković Anton, Štitar, Đakovo (hambar i ljudi)
Dolinković Anton, Štitar, Đakovo (hambar i ljudi)
104
Majar Sv. Blažice kod Đakova(kuća i ljudi)
Majar Sv. Blažice kod Đakova(kuća i ljudi)
105
Majar Sv. Blažice kod Đakova
Majar Sv. Blažice kod Đakova
106
Kuća u Bijelim stijenama, Kapela (dr.1932. Marković: Hirčev dom, na vratima gospođa Hirc, dr. Poljak, a desno dr. Hirc i vodiči)
Kuća u Bijelim stijenama, Kapela (dr.1932. Marković: Hirčev dom, na vratima gospođa Hirc, dr. Poljak, a desno dr. Hirc i vodiči)
107
Gostionica, Kapela
Gostionica, Kapela
108
Dolac na Biokovu (polje)
Dolac na Biokovu (polje)
109
Stan na Biokovu (i ljudi)
Stan na Biokovu (i ljudi)
110
Stan na Biokovu (i ljudi)
Stan na Biokovu (i ljudi)
111
Stan na Biokovu (i ljudi)
Stan na Biokovu (i ljudi)
112
Čovjek (u nošnji) na stjenju, Konavlje 1928. (dr. Marković smatra da su na toj fotografiji bitne škrape)
Čovjek (u nošnji) na stjenju, Konavlje 1928. (dr. Marković smatra da su na toj fotografiji bitne škrape)
113
Seljanke kod Vrlike na izvoru rijeke Cetine
Seljanke kod Vrlike na izvoru rijeke Cetine
114
Pred kamenom kolibom, Badanj, Zavižan  (u zborniku 46, samo u drugoj pozi: Humnjačka tahtara sa krovištem na lastavicu. Katun Novokmet na Zelengori)
Pred kamenom kolibom, Badanj, Zavižan (u zborniku 46, samo u drugoj pozi: Humnjačka tahtara sa krovištem na lastavicu. Katun Novokmet na Zelengori)
115
Stan pod Badnjem, Velebit
Stan pod Badnjem, Velebit
116
Stan iza manastira Krupe - spremište za kukuruz
Stan iza manastira Krupe - spremište za kukuruz
117
Slunj (gradina)
Slunj (gradina)
118
Rastoke, Slunj
Rastoke, Slunj
119
Rastoke, Slunj [u pozadini ***1928. magazin u Slunji; (dr. Marković; Slunj sa starim gradom)
Rastoke, Slunj [u pozadini ***1928. magazin u Slunji; (dr. Marković; Slunj sa starim gradom)
120