Prikazano 121-150 od 396 zapisa
Vodopad, Slunj (Rastoke) (dr. 1928. Marković: Padovi Slunjčice)
Vodopad, Slunj (Rastoke) (dr. 1928. Marković: Padovi Slunjčice)
121
Vodopad, Slunj (Rastoke) (dr. 1928. Marković: Padovi Slunjčice)
Vodopad, Slunj (Rastoke) (dr. 1928. Marković: Padovi Slunjčice)
122
Vodopad, Slunj (Rastoke) (dr.1928. Marković: Padovi Slunjčice)
Vodopad, Slunj (Rastoke) (dr.1928. Marković: Padovi Slunjčice)
123
Visovac, manastir
Visovac, manastir
124
Školska djeca iz Smiljana (ZNŽO, 10, 1905)
Školska djeca iz Smiljana (ZNŽO, 10, 1905)
125
Gorade (?), Dalmacija (ambar i ljudi) [? Lika]
Gorade (?), Dalmacija (ambar i ljudi) [? Lika]
126
Mjesto gdje vade ploče za pokrivanje kuća (Dalmacija)
Mjesto gdje vade ploče za pokrivanje kuća (Dalmacija)
127
Đevrske (?), crkva
Đevrske (?), crkva
128
Ardalić Vladimir iz Đevrske
Ardalić Vladimir iz Đevrske
129
Školska djeca u Đevrske
Školska djeca u Đevrske
130
Gostiona na putu Đevrske-Skradin 1904.(žene i djeca)
Gostiona na putu Đevrske-Skradin 1904.(žene i djeca)
131
Skradin - crkva, 1904.
Skradin - crkva, 1904.
132
Ardalići, selo Đevrske, Dalmacija (ljudi u nošnji)
Ardalići, selo Đevrske, Dalmacija (ljudi u nošnji)
133
Skradin, panorama.
Skradin, panorama.
134
Crkva i groblje? (Lika?)
Crkva i groblje? (Lika?)
135
Crkva? (Lika?)
Crkva? (Lika?)
136
Kninsko polje (crkva, nošnja)
Kninsko polje (crkva, nošnja)
137
Ženske narodne nošnje, Dalmacija
Ženske narodne nošnje, Dalmacija
138
Narodna nošnja u Dalmaciji
Narodna nošnja u Dalmaciji
139
Milna, panorama
Milna, panorama
140
Žetva u Milni
Žetva u Milni
141
Kosinjsko polje
Kosinjsko polje
142
Đaci iz škole, Dalmacija (dr. Marković:1904. Plavno kod Knina)
Đaci iz škole, Dalmacija (dr. Marković:1904. Plavno kod Knina)
143
Đaci pred školom, Dalmacija (dr. Marković: Plavno)
Đaci pred školom, Dalmacija (dr. Marković: Plavno)
144
Portret žene iz Milne (dr. Marković: 1907. smatra da je Simonović bio na Braču oko 1895, svakako u prošlom stoljeću i da ova godina nije ispravna)
Portret žene iz Milne (dr. Marković: 1907. smatra da je Simonović bio na Braču oko 1895, svakako u prošlom stoljeću i da ova godina nije ispravna)
145
Milna, Brač, crkva
Milna, Brač, crkva
146
Milna, Brač, groblje
Milna, Brač, groblje
147
Ložišće, Brač (panorama)
Ložišće, Brač (panorama)
148
Ložišće, Brač (panorama)
Ložišće, Brač (panorama)
149
Ložišće na Braču
Ložišće na Braču
150