Probrano po: makedonski
Prikazano 1-30 od 39 zapisa
Dječji kulturni centar Karpoš: Jubilej 60 godina 1948 - 2008.
Dječji kulturni centar Karpoš: Jubilej 60 godina 1948 - 2008.
1
„Čorali“ - ples /s ubrzavanjem/
„Čorali“ - ples /s ubrzavanjem/
2
Četvorno oro / brzo/
Četvorno oro / brzo/
3
„Rusinovo“ - ples
„Rusinovo“ - ples
4
„Staro maleševsko“ - ples
„Staro maleševsko“ - ples
5
Sinoć me je majka zaručila / pjesma uz ples/
Sinoć me je majka zaručila / pjesma uz ples/
6
Kolo „Grbac“ – podsjeća na „Teškoto“
Kolo „Grbac“ – podsjeća na „Teškoto“
7
Narodne melodije Makedonije.
Narodne melodije Makedonije.
10
Traditional Music of Macedonia (Novo Selo).
Traditional Music of Macedonia (Novo Selo).
13
Arhaičnite formi na dvoglasnoto narodno peenje na Balkanot. Disertacija, Skopje 1983.
Arhaičnite formi na dvoglasnoto narodno peenje na Balkanot. Disertacija, Skopje 1983.
19
Muzički folklor: 3. Mjere i ritmovi u muzičkom folkloru Bugarske i Makedonije; 1952., sv. II.
Muzički folklor: 3. Mjere i ritmovi u muzičkom folkloru Bugarske i Makedonije; 1952., sv. II.
22
Jugoslavenski muzički folklor (Makedonija), knjiga 2., sv. I. - III.
Jugoslavenski muzički folklor (Makedonija), knjiga 2., sv. I. - III.
24
Makedonske narodne pjesme, sv. II., 1933- 1950.
Makedonske narodne pjesme, sv. II., 1933- 1950.
25
Makedonske narodne pjesme, sv. I., 1933- 1950.
Makedonske narodne pjesme, sv. I., 1933- 1950.
26
Makedonske pjesme, 1947.
Makedonske pjesme, 1947.
27
Ansambl Makedonija: Na asker ke odam, MHT 11.12.2015.
Ansambl Makedonija: Na asker ke odam, MHT 11.12.2015.
28
Ansambl Makedonija : Godišen koncert „Kode se mijacite“, 22.11.2013. Makedonska opeta i balet, Skopje.
Ansambl Makedonija : Godišen koncert „Kode se mijacite“, 22.11.2013. Makedonska opeta i balet, Skopje.
29
Ansambl Makedonija: Koncertna turneja-Japonija, 4.2. - 21.3.2013.; 1. dio
Ansambl Makedonija: Koncertna turneja-Japonija, 4.2. - 21.3.2013.; 1. dio
30