Prikazano 1-30 od 733 zapisa
Biljana
Biljana
1
Ja sam mornar sa Jadrana
Ja sam mornar sa Jadrana
2
Pokraj Save
Pokraj Save
3
Jadranka
Jadranka
4
O more duboko
O more duboko
5
Dobar veče uzorita
Dobar veče uzorita
6
Padaj silo i nepravdo
Padaj silo i nepravdo
7
Marjane, Marjane
Marjane, Marjane
8
Krntijaška
Krntijaška
9
Roža je ocvela
Roža je ocvela
10
Marice divojko
Marice divojko
11
Oj narode
Oj narode
12
Živio Titov plan
Živio Titov plan
13
Živio Titov plan ; Oj narode
Živio Titov plan ; Oj narode
14
Popevke sem slagal
Popevke sem slagal
15
Fala
Fala
16
Hvala ti
Hvala ti
17
Vu plavem trnaci
Vu plavem trnaci
18
Vu plavem trnaci
Vu plavem trnaci
19
Svatovac
Svatovac
20
Gajdaško kolo
Gajdaško kolo
21
Jugoslavenski napjevi
Jugoslavenski napjevi
22
Kuća tek je pravi dom
Kuća tek je pravi dom
23
Proljetna idila
Proljetna idila
24
Kao što e taja čaša
Kao što e taja čaša
25
Si zaljubiv edno mome
Si zaljubiv edno mome
26
Svadili se orli i sokoli
Svadili se orli i sokoli
27
Od kako je Banjaluka postala
Od kako je Banjaluka postala
28
Ljubomora
Ljubomora
29
Šopsko kolo i Vlainja
Šopsko kolo i Vlainja
30