Prikazano 1-30 od 136 zapisa
Ja sam mornar sa Jadrana
Ja sam mornar sa Jadrana
1
Roža je ocvela
Roža je ocvela
2
Marice divojko
Marice divojko
3
Adieu Mimi
Adieu Mimi
4
Gdje su tvoje kose Auguste
Gdje su tvoje kose Auguste
5
Popevke sem slagal
Popevke sem slagal
6
Fala
Fala
7
Oj pastiri
Oj pastiri
8
Hvala ti
Hvala ti
9
Ritam veselja
Ritam veselja
10
Pjesmom ću ti reći
Pjesmom ću ti reći
11
Narodil nam se Kralj nebeski
Narodil nam se Kralj nebeski
12
Ztratila jsi Anduličko = Izgubila si Ančice
Ztratila jsi Anduličko = Izgubila si Ančice
14
Kad si bila mala Mare
Kad si bila mala Mare
17
Daleko je moje selo malo
Daleko je moje selo malo
18
Tamo na rivi
Tamo na rivi
19
Spavaj mi Ančice
Spavaj mi Ančice
20
Pletem mrižu
Pletem mrižu
21
Oj, jablane moj visoki
Oj, jablane moj visoki
22
Ne zaboravi me ti
Ne zaboravi me ti
23
Ne plači
Ne plači
24
Sve ptičice iz gore
Sve ptičice iz gore
25
Sjećaš li se Splita grada
Sjećaš li se Splita grada
26
U đardinu
U đardinu
27
Plovi barko
Plovi barko
28
Manana [Mañana]
Manana [Mañana]
29
C'est si bon
C'est si bon
30