Probrano po: Audio
Prikazano 151-180 od 14827 zapisa
Najava
Najava
152
Milkina je kuća na kraju
Milkina je kuća na kraju
153
Golubice bela
Golubice bela
154
Osobni podaci
Osobni podaci
155
Tekst pjesme Ona mene oprašuje
Tekst pjesme Ona mene oprašuje
156
Jedno drvce mi je zraslo - na bas
Jedno drvce mi je zraslo - na bas
157
Kazivanje o običaju pokolendavanja; o kresovima za Ivanje i običaju; o fašniku
Kazivanje o običaju pokolendavanja; o kresovima za Ivanje i običaju; o fašniku
158
Volela se otopiti
Volela se otopiti
159
I popuhne tihi vjetar
I popuhne tihi vjetar
160
Kazivanje o pjevanju - terminima i načinu; dogovor oko pjevanja
Kazivanje o pjevanju - terminima i načinu; dogovor oko pjevanja
161
O pjesmi Popuhnul je tihi vjetar - riječi
O pjesmi Popuhnul je tihi vjetar - riječi
162
Pjesma kad se skidao vijenac - I popuhne tihi vjetar
Pjesma kad se skidao vijenac - I popuhne tihi vjetar
163
Nadopuna o svadbi
Nadopuna o svadbi
164
Kazivanje o svadbi
Kazivanje o svadbi
165
Osobni podaci
Osobni podaci
166
Kazivanje o plesovima na svadbi
Kazivanje o plesovima na svadbi
167
Regrutska pjesma Tužna majko, zašto gojiš sina
Regrutska pjesma Tužna majko, zašto gojiš sina
168
Na livadi pod jasenom
Na livadi pod jasenom
169
Kazivanje teksta pjesme Na livadi pod jasenom, Ajde Kato
Kazivanje teksta pjesme Na livadi pod jasenom, Ajde Kato
170
O peljanju mlade; pjesma Blagoslovi majko
O peljanju mlade; pjesma Blagoslovi majko
171
Riječi pjesme: Tri jelena, tri košute
Riječi pjesme: Tri jelena, tri košute
172
Pjesma Vrbniče nad morem
Pjesma Vrbniče nad morem
173
Kazivanje riječi pjesme: Vrbniče nad morem
Kazivanje riječi pjesme: Vrbniče nad morem
174
Kazivanje o načinu pjevanja
Kazivanje o načinu pjevanja
175
Osobni podaci
Osobni podaci
176
Kazivanje o izradi
Kazivanje o izradi "dipli" bez mješine
177
Pokazivanje alata za izradu
Pokazivanje alata za izradu
178
Kazivanje nazivlja dijelova dvojnica
Kazivanje nazivlja dijelova dvojnica
179
Kazivanje o izradi dvojnica -
Kazivanje o izradi dvojnica - "svirule"
180