Probrano po: Audio
Prikazano 121-150 od 8633 zapisa
Najava; Jadri brode
Najava; Jadri brode
121
Najava; Lošinjanke – varijanta
Najava; Lošinjanke – varijanta
122
Najava; Šeta se je Marko
Najava; Šeta se je Marko
123
Najava; Pojila je nevestica
Najava; Pojila je nevestica
124
Najava; Na jonen jonku su dvi divojke
Najava; Na jonen jonku su dvi divojke
125
Najava; Anka išla u šumu
Najava; Anka išla u šumu
126
Najava; Ča ćemo mi darovat
Najava; Ča ćemo mi darovat
127
Najava; Jabuka se Janku moli
Najava; Jabuka se Janku moli
128
Najava; Ružmarinac moj zeleni
Najava; Ružmarinac moj zeleni
129
Najava; Junak i divojka
Najava; Junak i divojka
130
Najava; Zazrela je šenica bjelica
Najava; Zazrela je šenica bjelica
131
Najava; Ćera sam jia rudu
Najava; Ćera sam jia rudu
132
Najava; Ča govori tvoja majka stara – varijanta
Najava; Ča govori tvoja majka stara – varijanta
133
Najava; Zelen bore, da bi osušio
Najava; Zelen bore, da bi osušio
134
Najava; Popet ću se na planinu - varijanta, fragment
Najava; Popet ću se na planinu - varijanta, fragment
136
Ružmarinac moj, zeleni
Ružmarinac moj, zeleni
137
Oj ti moja lipa namurana – var.
Oj ti moja lipa namurana – var.
138
Procvale su rože i fijole
Procvale su rože i fijole
139
Procvale su rože i fijole
Procvale su rože i fijole
140
O jesenske one noći
O jesenske one noći
141
Mogla si se šetati
Mogla si se šetati
142
Zaspala je Jelica
Zaspala je Jelica
143
Cveće mi polje pokrilo
Cveće mi polje pokrilo
144
Na rastanku moja
Na rastanku moja
145
Cvetje moje, rada bih te brala – var.
Cvetje moje, rada bih te brala – var.
146
Plovi mi plovi, moj brode
Plovi mi plovi, moj brode
147
Cvetje moje, rada bih te brala
Cvetje moje, rada bih te brala
148
Spropuhnuja tih je vjetar
Spropuhnuja tih je vjetar
149
Tri naranče, mala
Tri naranče, mala
150