Prikazano 1-15 od 15 zapisa
Izvorni muzički folklor Hrvatskog primorja i Istre.
Izvorni muzički folklor Hrvatskog primorja i Istre.
1
Razgovor s kazivačicama u sklopu terenskog istraživanja vezanog na projekt Naracije straha (FEAR), Gorski kotar, 7. i 8.9.2017.
Razgovor s kazivačicama u sklopu terenskog istraživanja vezanog na projekt Naracije straha (FEAR), Gorski kotar, 7. i 8.9.2017.
3
Melodije Istre i Kvarnera, 1981.
Melodije Istre i Kvarnera, 1981.
6
Antologija usmene epike i lirike ( pjesme ); izbor iz narodnog blaga; 1. dio. Sakupio i zapisao dr. Mate Ujević. Fotokopija.
Antologija usmene epike i lirike ( pjesme ); izbor iz narodnog blaga; 1. dio. Sakupio i zapisao dr. Mate Ujević. Fotokopija.
8
Prilog proučavanju folklora Gorskog Kotara. Seminarski rad. Terensko istraživanje vršeno 1996. godine.
Prilog proučavanju folklora Gorskog Kotara. Seminarski rad. Terensko istraživanje vršeno 1996. godine.
10
Usmena poezija Gorskog Kotara. Studija i izbor građe.
Usmena poezija Gorskog Kotara. Studija i izbor građe.
12
Stella maris sjevernog Jadrana
Stella maris sjevernog Jadrana
14