Melodije Istre i Kvarnera, 1981.
Melodije Istre i Kvarnera, 1981.