Probrano po: mp3
Prikazano 1-30 od 66 zapisa
70. More se muti,
70. More se muti, "More se muti, oblak se diže..."
1
69. Zora je, zora, bijeli se dan,
69. Zora je, zora, bijeli se dan, "Zora je, zora, bijeli se dan..."
2
68. Svet, svet, svet i presvet,
68. Svet, svet, svet i presvet, "Svet, svet, svet i presvet, Isus usred zime hude..."
3
67. Pokoj vječni,
67. Pokoj vječni, "Pokoj vječni daruj im Gospodine..."
4
66. Sinoć prođo' ja,
66. Sinoć prođo' ja, "Sinoć prođo' ja pokraj pendžera..."
5
65. Bomelića glas,
65. Bomelića glas, "Štuca mi se, spominje me majka..."
6
64. Kad san bija čoban kod ovaca,
64. Kad san bija čoban kod ovaca, "Kad san bija čoban kod ovaca..."
7
63. Vučarska pisma,
63. Vučarska pisma, "Domaćine od kuće, evo vuka kod kuće..."
8
62. Lika goji konja i junaka,
62. Lika goji konja i junaka, "Aj, Lika goji konja i junaka, Dalmacija lipi' divojaka..."
9
61. Teško zvonu na grbavom jarcu,
61. Teško zvonu na grbavom jarcu, "Oj, teško zvonu na grbavom jarcu i čizmama na krivim nogama..."
10
60. Snijeg pade, drumi zapadoše,
60. Snijeg pade, drumi zapadoše, "Snijeg pade, drumi zapadoše..."
11
59. Kupi mi, majko, volove,
59. Kupi mi, majko, volove, "Kupi mi, majko, volove..."
12
58. Kad ja rečem jedan,
58. Kad ja rečem jedan, "Kad ja rečem jedan, jedna sama među nama..."
13
57. Posvadi se crna zemlja,
57. Posvadi se crna zemlja, "Posvadi se crna zemlja, joj posvadi se crna zemlja..."
14
56. Či, či, či,
56. Či, či, či, "Obolila mala po dernecin'..."
15
55. Ja kroz selo, selo na me reži,
55. Ja kroz selo, selo na me reži, "Ja kroz selo, selo na me reži..."
16
54. Kad su se dvi mlade,
54. Kad su se dvi mlade, "Kad su se dvi mlade kraj vode karale..."
17
53. Sinoć starca oženiše,
53. Sinoć starca oženiše, "Sinoć starca oženiše, haj, juhu, haj!"
18
52. Pesma na dare,
52. Pesma na dare, "Pomoz' Bog Marija, nado naša mila..."
19
51. Listaj se goro,
51. Listaj se goro, "Listaj se goro zelena..."
20
50. Snig i kiša pada,
50. Snig i kiša pada, "Snig i kiša pada, ja idem iz grada..."
21
49. Lipo ti si obrodio, javore,
49. Lipo ti si obrodio, javore, "Lipo ti si obrodio, javore..."
22
48. Kako mi je, sad bi zaorcao,
48. Kako mi je, sad bi zaorcao, "Kako mi je, sad bi zaorcao, i kroz šumu ptice potirao..."
23
47. Lipa j' naša goro zelena,
47. Lipa j' naša goro zelena, "Lipa j' naša goro zelena, kroz teb' teče voda studena..."
24
46. Gon' goveda Mare,
46. Gon' goveda Mare, "Gon' goveda Mare, gon' goveda, moj zelen bor'..."
25
45. Livno, Duvno i Bukova Gora,
45. Livno, Duvno i Bukova Gora, "Livno, Duvno i Bukova Gora, i Bukova Gora..."
26
44. Lego čoban,
44. Lego čoban, "Lego čoban na zelenu travu, kabanicu metio pod glavu..."
27
43. Lepe moje sinokoše,
43. Lepe moje sinokoše, "Lepe moje sinokoše po koj rastu žute rože..."
28
42. Kud pogledam, svud je tama,
42. Kud pogledam, svud je tama, "Kud pogledam, svud je tama, za me nema svjetlila...."
29
41. Obrodila žuta ruška,
41. Obrodila žuta ruška, "Obrodila žuta ruška iza ove vedre noći..."
30