Probrano po: fotografija
Prikazano 1-30 od 9651 zapisa
Zvjezdana Jembrih: Skica lokaliteta Apatovec
Zvjezdana Jembrih: Skica lokaliteta Apatovec
1
Vjeverica na lipi, kapela sv. Petra Apatovec
Vjeverica na lipi, kapela sv. Petra Apatovec
2
Slika zmajoubojice sv. Jurja, kapela sv. Petra Apatovec
Slika zmajoubojice sv. Jurja, kapela sv. Petra Apatovec
3
Oltarna slika sv. petra Apatovec, 19. st.
Oltarna slika sv. petra Apatovec, 19. st.
4
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec iznutra
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec iznutra
5
Lidija Bajuk s kazivačima Vladimirom Topolkom i Brankom Zadravcem, Apatovec
Lidija Bajuk s kazivačima Vladimirom Topolkom i Brankom Zadravcem, Apatovec
6
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec, 19. st.
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec, 19. st.
7
Kapela sv. Petra Apatovec i Oštro
Kapela sv. Petra Apatovec i Oštro
8
Hrast kitnjak Visovi
Hrast kitnjak Visovi
9
Zahvalnica hrastu kitnjaku Visovi
Zahvalnica hrastu kitnjaku Visovi
10
Polje na ugar i pogled na selo Marinovac
Polje na ugar i pogled na selo Marinovac
11
Močvarni predio Jarčani
Močvarni predio Jarčani
12
Putokaz LD Jelen - Marinovac
Putokaz LD Jelen - Marinovac
13
Pristup arheološkom lokalitetu Mihalj s južne strane
Pristup arheološkom lokalitetu Mihalj s južne strane
14
Arheologinja Tatjana Tkalčec i njezin pas, uspon na gradište Mihalj, Osijek Vojakovački
Arheologinja Tatjana Tkalčec i njezin pas, uspon na gradište Mihalj, Osijek Vojakovački
15
Opkop oko arheološkog lokaliteta Mihalj, 12.-15. st., Osijek Vojakovački
Opkop oko arheološkog lokaliteta Mihalj, 12.-15. st., Osijek Vojakovački
16
Temelji zgrade, arheološki lokalitet Mihalj, 12.-15. st.
Temelji zgrade, arheološki lokalitet Mihalj, 12.-15. st.
17
Srednjovjekovna cigla, arheološki lokalitet Mihalj, 12.-15. st.
Srednjovjekovna cigla, arheološki lokalitet Mihalj, 12.-15. st.
18
Ugljenarenje podno arheološkog lokaliteta Mihalj, Osijek Vojakovački
Ugljenarenje podno arheološkog lokaliteta Mihalj, Osijek Vojakovački
19
Pogled na župnu crkvu Uznesenja Bl. Djevice Marije i gradište Glogovnica, 12.-19. st.
Pogled na župnu crkvu Uznesenja Bl. Djevice Marije i gradište Glogovnica, 12.-19. st.
20
Zvjezdana Jembrih, Zoran Vitanović i Lidija Bajuk pokraj kultnog kamena, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Zvjezdana Jembrih, Zoran Vitanović i Lidija Bajuk pokraj kultnog kamena, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
21
Detalj gornje plohe kultnog kamena, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Detalj gornje plohe kultnog kamena, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
22
Zoran vitanović i kultni kamen, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Zoran vitanović i kultni kamen, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
23
Kultni kamen izbliza, lokalitet Dumača, osijek Vojakovački
Kultni kamen izbliza, lokalitet Dumača, osijek Vojakovački
24
Kultni kamen, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Kultni kamen, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
25
Kultni kamen i kameni stolac, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Kultni kamen i kameni stolac, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
26
Ukopani kamen s mogućim urezima, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Ukopani kamen s mogućim urezima, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
27
Kamen s urezima na putu 2, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Kamen s urezima na putu 2, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
28
Jedan od mogućih kamena s urezima, oko lokaliteta Dumača, Osijek Vojakovački
Jedan od mogućih kamena s urezima, oko lokaliteta Dumača, Osijek Vojakovački
29
Kamen s urezima na putu 1, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Kamen s urezima na putu 1, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
30