Terensko istraživanje u Gorskom kotaru 2024: Pano u sklopu Staze medvjeda u Brodu na Kupi 2
Terensko istraživanje u Gorskom kotaru 2024: Pano u sklopu  Staze medvjeda u Brodu na Kupi 2