Prikazano 1-30 od 211 zapisa
Barban
Barban
1
Crkvene popijevke iz Svetozara Miletića ( Bačka ), 1935.
Crkvene popijevke iz Svetozara Miletića ( Bačka ), 1935.
2
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXV.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXV.
11
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXI.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXI.
12
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. VI., 1946.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. VI., 1946.
13
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. III., 1946.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. III., 1946.
14
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XI., 1920, 1923- 1925, 1934- 1944.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XI., 1920, 1923- 1925, 1934- 1944.
15
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv.XIX., 1952.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv.XIX., 1952.
16
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. IX., 1923- 1944.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. IX., 1923- 1944.
17
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XIV, 1951.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XIV, 1951.
18
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXIV.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXIV.
19
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XX.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XX.
20
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. VIII., 1947- 1950.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. VIII., 1947- 1950.
21
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. V., 1946.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. V., 1946.
22
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. II., 1945/46.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. II., 1945/46.
23
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXII., 1953.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXII., 1953.
24
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XI., 1920, 1923- 1925, 1934- 1944.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XI., 1920, 1923- 1925, 1934- 1944.
25
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XVII., 1952;
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XVII., 1952;
26
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XIII., 1951.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XIII., 1951.
27
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXX.
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXX.
28
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXVI., sv. I. - note; sv. II. - tekst
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXVI., sv. I. - note; sv. II. - tekst
29
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXIII., sv. I. - note; sv. II. - tekst
Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, sv. XXIII., sv. I. - note; sv. II. - tekst
30