Prikazano 1-30 od 33 zapisa
Mih i bubanj: Kumpanija - šetnja
Mih i bubanj: Kumpanija - šetnja
1
Harmonika: Četvorka
Harmonika: Četvorka
2
Diple bez mijeha: Potkolo
Diple bez mijeha: Potkolo
3
Svrdonica: Improvizacija na svrdonici
Svrdonica: Improvizacija na svrdonici
4
Lijerica: Mazurka
Lijerica: Mazurka
5
Lijerica: Pridvorska poskočica
Lijerica: Pridvorska poskočica
6
Lijerica: Pridvorsko potkolo
Lijerica: Pridvorsko potkolo
7
Diple: Svirka na diplama
Diple: Svirka na diplama
8
Diple s mijehom: Svirka na diplama
Diple s mijehom: Svirka na diplama
9
Meh: Z mesta (muškardin jujuče i viče, pričaju pri kraju)
Meh: Z mesta (muškardin jujuče i viče, pričaju pri kraju)
10
Šurle: Polka
Šurle: Polka
11
Šurle: Balon
Šurle: Balon
12
Sopile: Polka (uz ples, čuje se muklo udaranje u taktu)
Sopile: Polka (uz ples, čuje se muklo udaranje u taktu)
13
Tambura dvožica (cindra ili brkalnica): Polka
Tambura dvožica (cindra ili brkalnica): Polka
14
Dvojnice: Svirka u dvojnice
Dvojnice: Svirka u dvojnice
15
Dangubica
Dangubica
16
Ciganjske i bubanj: Polka
Ciganjske i bubanj: Polka
17
Vodeni bubanj, dvojnice i tambura dvožica: Šepa kolo
Vodeni bubanj, dvojnice i tambura dvožica: Šepa kolo
18
Tambura dvožica: Drmeš
Tambura dvožica: Drmeš
19
Instrumentalni sastav (violine i tambure): Bergerica polka
Instrumentalni sastav (violine i tambure): Bergerica polka
20
Cimbal: Polka
Cimbal: Polka
21
Violina i cimbal: Svirka na violini i cimbalu
Violina i cimbal: Svirka na violini i cimbalu
22
Dvojnice: Kozatuš
Dvojnice: Kozatuš
23
Dude: Baranjsko kolo (jabučica)
Dude: Baranjsko kolo (jabučica)
24
Dude: Sirotica
Dude: Sirotica
25
Dude: Drmeš
Dude: Drmeš
26
Citura: Pastirče mlado i milo
Citura: Pastirče mlado i milo
27
Gajde: Svirka u gajde
Gajde: Svirka u gajde
28
Diplice: Sitna polka
Diplice: Sitna polka
29
Dvojnice: Svirka u dvojnice
Dvojnice: Svirka u dvojnice
30