Prikazano 1-25 od 25 zapisa
Sinoć je magla pala
Sinoć je magla pala
1
“Vrbničem nad morem“
“Vrbničem nad morem“
2
“Zrasla mi je narančica zimi zelena“
“Zrasla mi je narančica zimi zelena“
3
“Dojdi drago...“
“Dojdi drago...“
4
“Potpuhnul je tihi vetar“
“Potpuhnul je tihi vetar“
5
“Zaspal Pave pod orihon hlade“
“Zaspal Pave pod orihon hlade“
6
“Široko more i Dunav“
“Široko more i Dunav“
7
“Zaspal Pave“
“Zaspal Pave“
8
“Milko moja“
“Milko moja“
9
“Marice divojko“
“Marice divojko“
10
“Marice divojko
“Marice divojko"
11
“Mala moja, imaš koga svoga“
“Mala moja, imaš koga svoga“
12
Zaspal Pave pod orihon hlade
Zaspal Pave pod orihon hlade
13
Milko moja, duga kuća tvoja
Milko moja, duga kuća tvoja
14
Najava
Najava
15
Marice divojko ti si dobra roda
Marice divojko ti si dobra roda
16
Mala moja, imaš koga svoga
Mala moja, imaš koga svoga
17
Izvela mi divojka
Izvela mi divojka
18
Stojit meni Vrbnička
Stojit meni Vrbnička
19
Tiho je more kako val
Tiho je more kako val
20
Ovdi jedna stoji
Ovdi jedna stoji
22
Divojčice rumeno ti lice
Divojčice rumeno ti lice
23
Lipo jadri novi brod po moru
Lipo jadri novi brod po moru
24