Prikazano 1-14 od 14 zapisa
Nagovaranje da se ide u snuboke (nagovarač,
Nagovaranje da se ide u snuboke (nagovarač, "mašetar", momkov otac, kasnije majka i momak)
3
Najava svirača koji će svirati
Najava svirača koji će svirati
4
Završna riječ organizatora resničke svadbe
Završna riječ organizatora resničke svadbe
5
Jela na večeri u kući mladog
Jela na večeri u kući mladog
6
Nastavak kazivanje o svadbenim običajima (
Nastavak kazivanje o svadbenim običajima ("nakolenče")
7
Vjerovanje uz svadbu (
Vjerovanje uz svadbu ("coprije")
8
Mlada i danas još znade pobjeći oko jutra (prije išla zdencu)
Mlada i danas još znade pobjeći oko jutra (prije išla zdencu)
9
Nekadašnje
Nekadašnje "kušlejne zelje" (ljube se svatovi prije nego što jedu zelje)
10
Kakve su danas svadbe
Kakve su danas svadbe
11
Osnovni program svadbe
Osnovni program svadbe
13
Najava; uvodni komentar o organizaciji prema starim običajima
Najava; uvodni komentar o organizaciji prema starim običajima
14