Prikazano 1-14 od 14 zapisa
Razlike među lokalnim kolima, pokazuju kolo
Razlike među lokalnim kolima, pokazuju kolo
1
Vile i kolo; štrige; biranje, mijenjanje plesača, plesovi, svirači miha
Vile i kolo; štrige; biranje, mijenjanje plesača, plesovi, svirači miha
2
Pjesme u kolu (Mili bože, nesretna sam bila); stari oblici pjevanja
Pjesme u kolu (Mili bože, nesretna sam bila); stari oblici pjevanja
3
Opis mjesne fešte
Opis mjesne fešte
4
Simpatije i kolo, posjeti susjednim feštama (proštenje); dobar/loš plesač; djevojke i kolo
Simpatije i kolo, posjeti susjednim feštama (proštenje); dobar/loš plesač; djevojke i kolo
5
Zabrane (svećenstvo, žandari, djevojke, muževi i žene), djevojke i kolo
Zabrane (svećenstvo, žandari, djevojke, muževi i žene), djevojke i kolo
6
Predstavljanje kazivača; fešte i kolo; svadbeni običaji i kolo; krjiesovi, blagdani i kolo
Predstavljanje kazivača; fešte i kolo; svadbeni običaji i kolo; krjiesovi, blagdani i kolo
8
Kada se izvodi kolo; kćerke i majke; pjesmarica; dva i dva nagađaju; pokazuje korak
Kada se izvodi kolo; kćerke i majke; pjesmarica; dva i dva nagađaju; pokazuje korak
9
Svadbeni običaji i kolo; fešta na Petrovo i Pavlovo; kolo i stariji ljudi; kolovođe
Svadbeni običaji i kolo; fešta na Petrovo i Pavlovo; kolo i stariji ljudi; kolovođe
10
Predstavljanje kazivača; kada se izvodi kolo (fešta); maškare, poklade
Predstavljanje kazivača; kada se izvodi kolo (fešta); maškare, poklade
11
Plesači i pjesma; partizanska kola; stariji ljudi i kolo
Plesači i pjesma; partizanska kola; stariji ljudi i kolo
12
Kolovođa; dobri plesači; gdje su i kako učili plesati, zabrane
Kolovođa; dobri plesači; gdje su i kako učili plesati, zabrane
13
Predstavljanje kazivača; o kolu; na koje dane se plesalo; gumno
Predstavljanje kazivača; o kolu; na koje dane se plesalo; gumno
14