Prikazano 1-22 od 22 zapisa
O vilama i kolu; koleda; partizani i kolo; igranje kola u okolici Zverinca
O vilama i kolu; koleda; partizani i kolo; igranje kola u okolici Zverinca
7
Nastavljaju o lijepom igranju; majčini savjeti kćeri za kolo
Nastavljaju o lijepom igranju; majčini savjeti kćeri za kolo
9
Kad se u danu igralo kolo i gdje (nabrajaju kuće i dvorove); kako se igralo kolo prije i danas
Kad se u danu igralo kolo i gdje (nabrajaju kuće i dvorove); kako se igralo kolo prije i danas
13
Predstavljanje kazivača: o običajima i zabavama prije rata kad se igralo kolo (Božić)
Predstavljanje kazivača: o običajima i zabavama prije rata kad se igralo kolo (Božić)
15